Produktionen

Vores primære produkt er forarbejdning af havre, som vi kan grov- eller finvalse. Heraf er størstedelen af havren økologisk. Med en produktionshal med moderne maskiner er vi i stand til at håndtere en lang række special opgaver både store og små.

Vi samarbejder med de store detailkæder i Danmark og Tyskland, men samtidig er vi også kendt for at indgå innovative samarbejder med mindre virksomheder, som satser på nichemarkeder inden for kornprodukter. Vi vil gerne være med til at gå nye veje.

Kontakt os og hør om mulighederne for en skræddersyet aftale. Her kan vi blandt andet bidrage med nyttig knowhow omkring værdikædens forskellige led.