Gl. Dalby MølleDalby Mølle har eksisteret lige siden det 15. århundrede hvor den fungerede som en kornvandmølle for bønderne i området. Omkring år 1600 var det kongen, der ejede møllen, og han fæstede (udlejede) den mod en årlig fæsteafgift på på 20 rigsdaler. Senere i forbindelse med den sidste svenskekrig, der sluttede i 1660, blev møllen ødelagt og herefter overdraget til Haderslev’s herreds ridefoged, som genopbyggede møllen. Fra møllens grundlæggelse og frem til midten af 1800-tallet var Dalbys bønder tvunget til at få deres korn malet på Dalby Mølle. De nuværende bygninger er fra 1857 med om- og tilbygninger i 1980′erne.

I 1930 begyndte fremstillingen af havregryn, og vi har siden da udvidet produktporteføljen betydeligt. Idag består hoveddelen af de producerede produkter af økologisk havregryn til Danmark, Tyskland og Grønland, mens glutenfrie havregryns- og hirseprodukter produceres i større og større grad.